Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau:

Quan sát biểu đồ và cho biết:

Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau:

Quan sát biểu đồ và cho biết:

Câu 1:  Có tất cả bao nhiêu môn thể thao, đó là những môn nào? 

A. 3 môn: Bơi, bóng đá, cầu lông.

B.  2 môn : Bơi, bóng đá.

C.  3 môn: Bơi, bóng đá, cầu lông.

D. 4 môn:  Bơi, bóng đá, cầu lông và đá cầu. 

Câu hỏi : 350066

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ tranh vẽ và trả lời các câu hỏi.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có tất cả 4 môn thể thể thao đó là các môn: Bơi, bóng đá, cầu lông và đá cầu. 

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Khối lớp mấy tham gia tất cả các môn thể thao?

A. Khối 3

B. Khối 4

C. Khối 5

D. Khối 4 và khối 5

Câu hỏi : 350067

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ tranh vẽ và trả lời các câu hỏi. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối lớp 4 tham gia tất cả các môn.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Khối lớp 5 tham gia những môn thể thao nào?

A. Bơi, bóng đá, đá cầu.

B. Bơi, bóng đá, cầu lông.

C. Cầu lông, bóng đá, bóng truyền.

D. Bơi, cầu lông, bóng rổ.

Câu hỏi : 350068

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ tranh vẽ và trả lời các câu hỏi. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối lớp 5 tham gia môn: Bơi, bóng đá, đá cầu.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Môn nào tất cả các khối đều tham gia?

A. Đá cầu

B. Bóng đá

C. Bơi

D. Cầu lông

Câu hỏi : 350069

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ tranh vẽ và trả lời các câu hỏi. 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tất cả các khối đều tham gia: môn Bơi.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: Môn Đá Cầu có những khối nào tham gia?

A. Khối 2 và khối 3

B. Khối 4 và khối 5

C. Khối 4

D. Khối 5

Câu hỏi : 350070

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ tranh vẽ và trả lời các câu hỏi. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Môn Đá cầu có khối 4 và khối 5 tham gia.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: Khối lớp nào không tham gia môn Cầu Lông?

A. Khối 2 và khối 3

B. Khối 2, 3, 5

C. Khối 4 và khối 5

D. Khối 3 và khối 5

Câu hỏi : 350071

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ tranh vẽ và trả lời các câu hỏi. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các khối lớp không tham gia môn Cầu lông là: Khối 2, 3, 5.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com