Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 350335: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\left( { - 1;0} \right)\)

B. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\left( {0;3} \right)\)

C. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên \(\left( { - 1;2} \right)\)

D. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên \(\left( {2;3} \right)\)

Câu hỏi : 350335
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (Array) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com