Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {{x^2} - 4} \right)\). Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 350336: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {{x^2} - 4} \right)\). Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - 2;1} \right);\,\,\left( {2; + \infty } \right)\).

B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 2;2} \right)\).

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right);\,\,\left( {2; + \infty } \right)\).

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - 2;2} \right);\,\,\left( {2; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 350336
 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com