Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào dưới đây về hàm số \(y =  - {x^4} - 3{x^2} + 2\) là đúng?

Câu 350337: Khẳng định nào dưới đây về hàm số \(y =  - {x^4} - 3{x^2} + 2\) là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 0\).

B. Hàm số có cực đại, không có cực tiểu

C. Hàm số có một cực đại và hai cực tiểu

D. Hàm số không có cực trị

Câu hỏi : 350337
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com