`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

Câu 351074: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

B. Nhúng dây Mg vào dung dịch HCl.

C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

D. Đốt dây thép trong bình đựng khí Cl2.

Câu hỏi : 351074

Phương pháp giải:

Ăn mòn điện hóa chỉ xảy ra khi có đủ 3 điều kiện sau:


1. Có 2 điện cực khác nhau về bản chất (KL - KL, KL - PK, ...)


2. 2 điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau


3. 2 điện cực cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - A, B, D chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

  - C có xảy ra ăn mòn điện hóa vì: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

  + Cu sinh ra bám trực tiếp lên thanh Fe tạo thành cặp điện cực Fe-Cu => Thỏa mãn điều kiện 1 và 2

  + 2 điện cực cùng nhúng trong dung dịch điện li là FeCl2 => Thỏa mãn điều kiện 3

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com