Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen?

Câu 351205: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen?

A. Aa × AA

B. Aa × Aa

C. Aa × aa.

D. AA × aa

Câu hỏi : 351205
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép lai Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com