`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\). Tìm phương trình của hàm số nếu đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là gốc tọa độ O và điểm \(A\left( 2;-4 \right)\)?

Câu 351289: Cho hàm số \(y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\). Tìm phương trình của hàm số nếu đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là gốc tọa độ O và điểm \(A\left( 2;-4 \right)\)?

A. \(y=-3{{x}^{3}}+{{x}^{2}}\)

B. \(y=-3{{x}^{2}}+x\)

C. \(y={{x}^{3}}-3x\)

D. \(y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}\)

Câu hỏi : 351289
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO