Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong những năm 1961 - 1965 Mỹ thực hiện chiến lược nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

Câu 352262: Trong những năm 1961 - 1965 Mỹ thực hiện chiến lược nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A.  Đông Dương hóa chiến tranh.  

B. Chiến tranh đặc biệt.

C. Việt Nam hóa chiến tranh.                    

D. Ngăn đe thực tế.

Câu hỏi : 352262

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 168.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại, đế quốc Mĩ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com