Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây là đúng về đấu tranh ngoại giao trong 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975)?

 

Câu 352072: Nhận xét nào sau đây là đúng về đấu tranh ngoại giao trong 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975)?


 

A.  Đấu tranh ngoại giao luôn phụ thuộc vào quan hệ và sự dàn xếp giữa các cường quốc.

B. Đấu tranh ngoại giao có tính độc lập tương đối trong quan hệ với đấu tranh quân sự và chính trị.

C. Kết quả của đấu tranh ngoại giao không phụ thuộc vào tương quan lực lượng trên chiến trường.

D. Đấu tranh ngoại giao chỉ là sự phản ánh kết quả của đấu tranh chính trị và quân sự.

Câu hỏi : 352072

Phương pháp giải:

 Phân tích, đánh giá.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) có thể thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau.

  - Tuy nhiên, xét ở một chừng mực nhất định, đấu tranh ngoại giao có tính độc lập tương đối trong quan hệ với mặt trận quân sự và chính trị. Đặc biệt là ở giai đoạn 1945 – 1946, đấu tranh ngoại giao đóng vai trò quyết định để phân hóa kẻ thù, hạn chế thấp nhất những hoạt động chống phá của kẻ thù, tạo điều kiện cho ta chuẩn bị lực lượng, xây dựng chế độ mới.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com