Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong anion XY32- là 42. Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 352283: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong anion XY32- là 42. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. X thuộc chu kì 2

B. X có tính kim loại

C. ZX < ZY

D. Y thuộc nhóm VIA

Câu hỏi : 352283

Phương pháp giải:

Gọi số hạt electron là E. Số đơn vị điện tích hạt nhân là Z. Ta có E = Z


Số hạt electron trong anion XY32- là 40 nên EX + 3EY + 2 = 42 → ZX + 3Z= 40


→Số đơn vị điện tích hạt nhân trung bình của X và Y là 38 : 4 = 9,5 suy ra hai nguyên tố này thuộc chu kì nhỏ.


Trường hợp 1: ZX < ZY


Trường hợp 2: ZY < ZX


Xét 2 trường hợp trên để tìm ZX và ZY phù hợp.

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số hạt electron là E. Số đơn vị điện tích hạt nhân là Z. Ta có E = Z

  Số hạt electron trong anion XY32- là 42 nên EX + 3EY + 2= 42 → ZX + 3Z= 40

  → Số đơn vị điện tích hạt nhân trung bình của X và Y là 40 : 4 = 10 suy ra hai nguyên tố này thuộc chu kì nhỏ.

  Trường hợp 1: ZX < ZY

  Ta có: ZX + 3Z= 40 và Z= ZX + 8

  Giải hệ trên ta có Z= 4 (Be) và Z= 12 (Mg) => Loại vì không tồn tại ion BeMg32-

  Trường hợp 2: ZY < ZX

  Ta có: ZX + 3Z= 40 và Z= ZY + 8

  Giải hệ trên ta có: Z= 16 (S) và Z= 8 (O) => Ion là SO32-

  Suy ra X có cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p63s23p4 → Chu kì 3, nhóm VIA, tính phi kim

  Y có cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p4 → Chu kì 2, nhóm VIA, tính phi kim.

  Vậy nhận xét D đúng

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com