Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho X, Y, T là ba nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số các hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử X, Y, T bằng 72. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 352282: Cho X, Y, T là ba nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số các hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử X, Y, T bằng 72. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các ion X+, Y2+, T3+ có cùng cấu hình electron là 1s22s22p6

B. Nguyên tố X, Y, T đều có tính chất hóa học cơ bản là tính kim loại

C. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử T có 3 electron 

D. Nguyên tố Y thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn

Câu hỏi : 352282

Phương pháp giải:

Vì X, Y, T là các nguyên tố liên tiếp trong cùng 1 chu kì nên ZY = ZX + 1 và ZT = ZX + 2


Ta có tổng số hạt mang điện = 2ZX + 2ZY + 2ZT = 2ZX + 2(ZX + 1) + 2.(ZX+2) = 72


Giải hệ trên ta tìm được ZX, ZY và ZT. Khi đó tìm được phát biểu không đúng trong các phát biểu trên.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: Hạt mang điện trong nguyên tử gồm E và P

  Suy ra tổng số hạt mang điện bằng P + E = 2Z

  Vì X, Y, T là các nguyên tố liên tiếp trong cùng 1 chu kì nên ZY= ZX + 1 và ZT= ZX + 2

  Ta có tổng số hạt mang điện = 2ZX + 2ZY + 2ZT= 2ZX + 2(ZX + 1) + 2.(ZX+2) = 72

  →ZX= 11 (Na), ZY= 12 (Mg), ZT= 13 (Al)

  - Các ion X+, Y2+, T3+ có cùng cấu hình electron là 1s22s22p6           

  - Nguyên tố X, Y, T đều có tính chất hóa học cơ bản là tính kim loại

  - Cấu hình electron của T là 1s22s22p63s23p1. Vậy phân lớp ngoài cùng của nguyên tử T có 1 electron.

  - Cấu hình electron của Y là 1s22s22p63s2. Vậy nguyên tố Y thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn.

  Vậy phát biểu không đúng là phát biểu C.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com