Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai giai đoạn của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

Câu 352308: Hai giai đoạn của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

A.  Quy tụ thành những trung tâm khởi nghĩa lớn.

B. Có sự lãnh đạo của các trí thức phong kiến yêu nước.

C.  Có sự lãnh đạo thống nhất của triều đình kháng chiến.

D. Địa bàn hoạt động ở đồng bằng ngày càng được mở rộng.

Câu hỏi : 352308

Phương pháp giải:

So sánh, nhận xét.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hai giai đoạn của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX:

  - Giai đoạn 1 (1885 - 1888): có sự lãnh đạo của triều đình (vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết) và các tri thức phong kiến yêu nước.

  - Giai đoạn 2 (1888 - 1896): vua Hàm Nghi bị bắt năm 1888 -> phong trào không còn sự lãnh đạo của triều đình, chỉ còn sự lãnh đạo của các tri thức phong kiến yêu nước.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com