Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các câu dưới đây câu nào thể hiện rõ nhất tính chất giao hoán của phép cộng?

Câu 353067: Trong các câu dưới đây câu nào thể hiện rõ nhất tính chất giao hoán của phép cộng?

A.  \(500 \times 600 = 600 \times 500\)                                                           

B. \(5382 + 100 = 5482\)                               

C. \(5382 + 100 = 100 + 5382\)                                                    

D. \(600 + 200 = 600 + 100 + 100\)

Câu hỏi : 353067

Phương pháp giải:

Khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.


\(a + b = b + a\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xem xét từng đáp án ta thấy, chỉ có: \(5382 + 100 = 100 + 5382\) là thể hiện tính chất giao hoán của phép cộng

  Đó là: khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com