Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nối đặc điểm ở cột B sao cho phù hợp với cột A

Câu 356636: Nối đặc điểm ở cột B sao cho phù hợp với cột A


A. 1-c; 2-b; 3a

B. 1-b; 2-a; 3-c

C. 1-b; 2-c; 3-a

D. 1-a; 2-c; 3-b

Câu hỏi : 356636
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hồng cầu có vai trò vận chuyển khí.

  Bạch cầu tham gia vào sự miễn dịch, có khả năng thực bào các vi khuẩn.

  Tiểu cầu tham gia vào quá trình hình thành cục máu đông.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com