Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng: FeS2 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + X + H2O

Biết khí X thường được dùng như một chất tẩy màu. Hệ số của X trong phản ứng trên sau khi cân bằng là:

Câu 357731: Cho phản ứng: FeS2 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + X + H2O


Biết khí X thường được dùng như một chất tẩy màu. Hệ số của X trong phản ứng trên sau khi cân bằng là:

A. 33

B. 15

C. 13

D. 23

Câu hỏi : 357731

Phương pháp giải:

Biết khí X thường được dùng như một chất tẩy màu nên khí X là khí SO2.


Cân bằng phản ứng trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biết khí X thường được dùng như một chất tẩy màu nên khí X là khí SO2.

  Cân bằng phản ứng trên bằng phương pháp thăng bằng electron ta có:

  FeS2 → Fe+3 + 2S+6 + 15e

  S+6 + 2e→ S+4

  2FeS2 + 14 H2SO4 đặc nóng→ Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14 H2O

  Vậy hệ số của SO2 trong phản ứng trên sau khi cân bằng là 15.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com