Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính (theo mẫu):

Tính (theo mẫu):

Câu 1: \(\begin{array}{l}\,8dam + 9dam = 17dam\\56dam - 38dam = ...\end{array}\)                       

A. 19dam

B. 16dam

C. 17dam

D. 18dam

Câu hỏi : 357983

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính cộng trừ các đơn vị đo dài như cộng trừ các số tự nhiên rồi sau đó thêm đơn vị vào kết quả.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,8dam + 9dam = 17dam\\56dam - 38dam = 18\,dam\end{array}\)     

  Chọn D        

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\begin{array}{l}\,2hm + 8hm = ...hm\\72hm - 22hm = ...hm\end{array}\)                               

A. \(100;\,\, 50\)

B. \(10;\,\, 50\)

C. \(10;\,\, 60\)

D. \(10;\,\, 10\)

Câu hỏi : 357984

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính cộng trừ các đơn vị đo dài như cộng trừ các số tự nhiên rồi sau đó thêm đơn vị vào kết quả.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(\begin{array}{l}\,2hm + 8hm = 10\,hm\\72hm - 22hm = \,50hm\end{array}\)   

  Chọn B                     

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: \(\begin{array}{l}\,19hm + 41hm = ...\\57hm + 23hm - 3hm = ...\end{array}\)

A. \(60hm; 77hm\)

B. \(600hm; 77hm\)

C. \(60hm; 70hm\)

D. \(60hm; 75hm\)

Câu hỏi : 357985

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính cộng trừ các đơn vị đo dài như cộng trừ các số tự nhiên rồi sau đó thêm đơn vị vào kết quả.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,19hm + 41hm = 60\,hm\\57hm + 23hm - 3hm = 77hm\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com