Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc đoạn tư liệu sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:

“ Nam Tấn đón Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể coi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Xương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ, lớn lao ư? Lại câu nệ về phận đích trưởng, cũng xưng vương, trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai, làm phúc, đến nỗi Nam Tấn vương không được dự chính sự nữa, thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện.”

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Đọc đoạn tư liệu sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:

“ Nam Tấn đón Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể coi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Xương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ, lớn lao ư? Lại câu nệ về phận đích trưởng, cũng xưng vương, trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai, làm phúc, đến nỗi Nam Tấn vương không được dự chính sự nữa, thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện.”

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Câu 1: a. Tại sao trong nội bộ triều đình cuối thời Ngô lại có sự bất ổn?

Câu hỏi : 358577

Phương pháp giải:

 phân tích, suy luận
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Cuối thời Ngô lại mất ổn định là do: Sau khi Ngô Xương Văn đón anh trai là Ngô Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự. Ngô Xương Ngập lại câu nệ về phận đích trưởng, cũng xưng vương, trông coi chính sự nhưng chuyên quyền làm oai, làm phúc, Ngô xương Văn không được dự chính sự nữa.

  => nội bộ triều đình bất ổn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: b. Trong vai là nhân vật Nam Tấn Vương (Ngô Xương Văn), dựa vào đoạn trích trên hãy viết  một đoạn nhật kí kể lại việc mình đón anh trai về để cùng trông coi chính sự dựa trên các tiêu chí: lí do tại sao lại đón anh trai về? thái độ của anh trai? kết cục của việc làm đó?

Câu hỏi : 358578
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Học sinh tự do sáng tạo nhưng bài viết phải dựa trên các tiêu chí:

  - Tại sao lại đón anh trai về?

  - Thái độ của anh trai?

  - Kết cục của việc làm đó?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com