Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tháng 12/1993 Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định:

Câu 358815: Tháng 12/1993 Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định:

A. Chế độ quân chủ Lập hiến.     

B. Chế độ xã hội chủ nghĩa.

C. Liên bang Nga là nước tự trị.

D. Thể chế tống thống liên bang.

Câu hỏi : 358815

Phương pháp giải:

sgk trang 17

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Về chính trị, tháng 12/1993: Hiến pháp Liên Bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com