`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc trưng đúng với các mảng kiến tạo là:

Câu 358981: Đặc trưng đúng với các mảng kiến tạo là:

A. Các mảng đứng yên không di chuyển

B. Di chuyển rất nhanh về 2 vùng cực

C. Các mảng gồm cả phần lục địa và đại dương

D. Các mảng đang hợp nhất thành 1 mảng duy nhất

Câu hỏi : 358981
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các mảng kiến tạo không cố định mà di chuyển rất chậm => nhận dịnh A, B sai

  - Các địa mảng có xu hướng tách xa nhau hoặc xô vào nhau => nhận định D . các mảng hợp nhất thành 1 mảng duy nhất là sai

  - Các địa mảng gồm cả phần lục địa và đại dương => C đúng
  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com