`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năng suất lao động của ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do:

Câu 359413: Năng suất lao động của ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do:

A. Môi trường biển bị ô nhiễm và nguồn lợi thủy sản suy giảm.

B. Hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu.

C. Việc chế biến thủy sản, nâng cao chất lượng thương phẩm còn nhiều hạn chế.

D. Tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt còn chậm được đổi mới.

Câu hỏi : 359413
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng suất lao động cao hay thấp chủ yếu liên quan đến các điều kiện về kinh tế - xã hội, đặc biệt là trình độ khoa học – kĩ thuật, phương tiện máy móc.

  => Năng suất lao động của ngành khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do tàu thuyền và các phương tiện đánh bắt còn chậm được đổi mới.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com