`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thuận lợi nào sau đây chủ yếu có ý nghĩa đối với ngành khai thác thủy sản?

Câu 359414: Thuận lợi nào sau đây chủ yếu có ý nghĩa đối với ngành khai thác thủy sản?

A. Các cơ sở chế biến thủy sản ngày càng phát triển

B. Nhân dân ta có kinh nghiệm về sản xuất thủy sản

C. Dịch vụ thủy sản được phát triển rộng khắp

D. Các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn

Câu hỏi : 359414
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các cơ sở chế biến, dịch vụ thủy sản được phát triển, kinh nghiệm sản xuất chế biến thủy sản…=> chủ yếu là những điều kiện thuận lợi đối với ngành nuôi trồng thủy sản.

  => loại đáp án A, B, C

  Điều kiện thuận lợi đối với đánh bắt/khai thác thủy sản là các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn -> nâng cao hiệu quả khai thác.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com