Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Việc làm nào sau đây đã chứng minh Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản?

Câu 359802: Việc làm nào sau đây đã chứng minh Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản?

A. Gửi yêu sách đến hội nghị Vec – xay, thành lập hội liên hiệp thuộc địa

B. Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”, báo “Sự Thật”…

C. Đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và sáng lập Đảng cộng sản

Câu hỏi : 359802

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 25/12/1920 Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng XH Pháp họp tại Tua, Người đã đứng về phía đa số đại biểu bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập ĐCS Pháp

  -> Nguyễn Ái Quốc trở thành Đảng  viên cộng sản đồng thời là một trong những người tham gia thành lập ĐCS Pháp -> đánh dấu bước chuyển biến về tư tưởng của NAQ -> người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com