Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mục tiêu chính của phong trào yêu nước dân chủ công khai trong những năm 1919 – 1925 là

Câu 359803: Mục tiêu chính của phong trào yêu nước dân chủ công khai trong những năm 1919 – 1925 là

A. Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ.

B.  Chống bọn tư bản Pháp nắm độc quyền xuất cảng lúa gạo.

C. Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu.

D. Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp

Câu hỏi : 359803

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 1919 – năm 1925 phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam diễn ra sôi nổi với hoạt động nổi bật của TS, TTS trí thức, công nhân, các phong trào đấu tranh chủ yếu nhằm mục đích: đòi một số quyền lợi về kinh tế (Tư sản, công nhân); đòi các quyền tự do dân chủ (TTS, công nhân)

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com