Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn Skiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

Câu 360299: Ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn Skiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

A. sử dụng pháp luật                                     

B. tuân thủ pháp luật

C. thi hành pháp luật                                      

D. áp dụng pháp luật

Câu hỏi : 360299

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  sử dụng pháp luật                                     

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com