Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực:

Câu 360560: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực:

A. văn hóa                                                                  

B. chính trị

C. tinh thần                                                                

D. xã hội

Câu hỏi : 360560

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  chính trị

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com