Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đâu là nhận xét không đúng khi nói về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Câu 360395: Đâu là nhận xét không đúng khi nói về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

A. Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, hoạt động thường xuyên.

B. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng.

D.  Có 5 Ủy viên thường trực.

Câu hỏi : 360395

Phương pháp giải:

suy luận, loại trừ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất, giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Hiện nay, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên, 5 nước Ủy viên thường trực (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com