Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mối quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu được cải thiện từ: 

Câu 360396: Mối quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu được cải thiện từ: 

A. Sau khi Mỹ rút hết quân đội ở các nước Đông Dương năm 1973

B. Sau khi kí hiệp ước Bali tháng 2 năm 1976

C. Sau khi Campuchia đánh đổ tập đoàn Khơme đỏ năm 1979 

D. Sau khi cuộc nội chiến ở Campuchia được giải quyết năm 1991

Câu hỏi : 360396

Phương pháp giải:

sgk trang 31

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vào tháng 2/1976 với việc kí hiệp ước Bali, hiệp ước đã xác định những nguyên tắc cơ bản tron quan hệ giữa các nước. Đồng thời vào thời điểm này quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu được cải thiện

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com