Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

Câu 360401: So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

A. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc.

B. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.

C. Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài.

D. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực.

Câu hỏi : 360401

Phương pháp giải:

phân tích, loại trừ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, B, C: đều là những điểm chung trên con đường phát triển của cả EU và ASEAN

  D: EU diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực châu Âu, giữa các nước châu Âu. Với tham vọng thúc đẩy nhanh quá trình nhất thể hóa khu vực, EU đã ký kết bản Hiệp ước Lisbon ngày 13/12/2007 và có hiệu lực từ ngày 01/12/2009.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com