Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ cuối những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác trên lĩnh vực nào? 

Câu 360402: Từ cuối những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác trên lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế            

B. Chính trị 

C. Quân sự                       

D. Văn hóa giáo dục

Câu hỏi : 360402

Phương pháp giải:

sgk trang 32

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm nước sáng lập ban đầu đến năm 1999, ASEAN đã phát triển thành 10 nước thành viên. Từ đây ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng ĐNA thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com