Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(x = \frac{{5m - 9}}{{ - 2016}}\) và \(y = \frac{{11 - 15m}}{{ - 2016}}\) . Tìm giá trị của M để \(x - y = 0\).

Câu 360796: Cho \(x = \frac{{5m - 9}}{{ - 2016}}\) và \(y = \frac{{11 - 15m}}{{ - 2016}}\) . Tìm giá trị của M để \(x - y = 0\).

A. \(m = 2\)

B. \(m = 1\)

C. \(m = 0\)

D. \(m = -1\)

Câu hỏi : 360796

Phương pháp giải:

Thiết lập biểu thức \(x - y\) với m, sau đó cho \(x - y = 0\), giải và tìm được m.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(x = \frac{{5m - 9}}{{ - 2016}}\) và \(y = \frac{{11 - 15m}}{{ - 2016}}\)

  \(\begin{array}{l}x - y = \frac{{5m - 9}}{{ - 2016}} - \frac{{11 - 15m}}{{ - 2016}} = \frac{{9 - 5m}}{{2016}} + \frac{{11 - 15m}}{{2016}} = \frac{{9 - 5m + 11 - 15m}}{{2016}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{20.\left( {1 - m} \right)}}{{2016}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{5.\left( {1 - m} \right)}}{{504}}\end{array}\)

  Để \(x - y = 0\) thì \(\frac{{5.\left( {1 - m} \right)}}{{504}} = 0 \Leftrightarrow 1 - m = 0 \Leftrightarrow m = 1\) . Vậy với \(m = 1\) thì \(x - y = 0\).

  Chọn B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com