Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB. Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200.  Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Câu 360907:

Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB. Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200.  Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

A.  \({T_A} = {T_B} = \dfrac{{40}}{{\sqrt 3 }}N\) 

B.  \({T_A} = \dfrac{{40}}{{\sqrt 3 }}N;{T_B} = \dfrac{{20}}{{\sqrt 3 }}N\) 

C.  \({T_A} = \dfrac{{20}}{{\sqrt 3 }}N;{T_B} = \dfrac{{40}}{{\sqrt 3 }}N\) 

D.  \({T_A} = {T_B} = \dfrac{{20}}{{\sqrt 3 }}N\)

Câu hỏi : 360907

Phương pháp giải:

- Phân tích các lực tác dụng vào vật


- Điều kiện cân bằng của một chất điểm là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không:


\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + ... = \overrightarrow 0 \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các lực tác dụng vào O gồm:

  + Lực kéo của vật nặng: \(\overrightarrow P \) (P = 20N)

  + Lực căng của dây OA: \(\overrightarrow {{T_A}} \)

  + Lực căng của dây OB: \(\overrightarrow {{T_B}} \)

  Biểu diễn các lực tác dụng vào vật:

   

  Chất điểm O nằm cân bằng: \(\overrightarrow {{T_A}}  + \overrightarrow {{T_B}}  + \overrightarrow P  = 0 \Leftrightarrow \left( {\overrightarrow {{T_A}}  + \overrightarrow P } \right) + \overrightarrow {{T_B}}  = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow Q  + \overrightarrow {{T_B}}  = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow Q  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{T_B}} \\Q = {T_B}\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow \alpha  = \left( {\overrightarrow {{T_A}} ;\overrightarrow Q } \right) = 180 - 120 = {60^0}\)

  Có \(\overrightarrow {{T_A}}  \bot \overrightarrow P  \Rightarrow \)Hình bình hành là hình chữ nhật

  Xét tam giác vuông OTAQ có: \(\left\{ \begin{array}{l}{T_A} = \dfrac{P}{{\tan \alpha }} = \dfrac{{20}}{{\tan 60}} = \dfrac{{20}}{{\sqrt 3 }}N\\Q = \dfrac{P}{{\sin \alpha }} = \dfrac{{20}}{{\sin 60}} = \dfrac{{40}}{{\sqrt 3 }}N\end{array} \right.\)

  Lại có: \(Q = {T_B} = \dfrac{{40}}{{\sqrt 3 }}N\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com