Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu nào đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể:

Câu 360924: Câu nào đúng? Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể:

A.  nhỏ hơn F      

B.  vuông góc với lực \(\overrightarrow F \)

C.  lớn hơn 3F   

D.  vuông góc với lực \(2\overrightarrow F \)

Câu hỏi : 360924

Phương pháp giải:


Áp dụng quy tắc hình bình hành: \(\overrightarrow {{F_{hl}}}  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)


Độ lớn của hợp lực: \({F_{hl}} = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}.\cos \alpha } \)


Vì \({0^0}\; \le \alpha  \le {180^0}\; \Rightarrow \left| {{F_1}\; - {\rm{ }}{F_2}} \right| \le {F_{hl}} \le {F_1}\; + {\rm{ }}{F_2}\)

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Độ lớn của hợp lực: \({F_{hl}} = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}.\cos \alpha } \)

  Vì \({0^0}\; \le \alpha  \le {180^0}\; \Rightarrow \left| {{F_1}\; - {\rm{ }}{F_2}} \right| \le {F_{hl}} \le {F_1}\; + {\rm{ }}{F_2} \Leftrightarrow F \le {F_{hl}} \le 3F\)

  → Câu A, C sai

  Xét câu B – Hợp lực vuông góc với lực \(\overrightarrow F \). Khi đó ta có:

  \(F_{hl}^2 = {\left( {2F} \right)^2} - {F^2} = 3{F^2}\)

  Xét câu D – Hợp lực vuông góc với lực \(2\overrightarrow F \). Khi đó ta có:

  \(F_{hl}^2 = {F^2} - {\left( {2F} \right)^2} =  - 3{F^2}\) → Không thể xảy ra

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com