Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {605.5} \)

Câu 361251: \(\sqrt {605.5} \)

A. \(45\)

B. \(55\)

C. \(50\)

D. \(60\)

Câu hỏi : 361251
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {605.5}  = \sqrt {121.5.5}  = \sqrt {121.25}  = \sqrt {121} .\sqrt {25}  = 11.5 = 55\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com