Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {{a^4}{{(3 - a)}^2}} \) với \(a \ge 3\)

Câu 361261: \(\sqrt {{a^4}{{(3 - a)}^2}} \) với \(a \ge 3\)

A. \({a^2}.(a - 3)\)

B. \({a^2}.(3 - a)\)

C. \(a.(a - 3)\)

D. \(a.(3 - a)\)

Câu hỏi : 361261
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {{a^4}{{(3 - a)}^2}}  = \sqrt {{a^4}} .\sqrt {{{(3 - a)}^2}}  = {a^2}.|3 - a| = {a^2}.(a - 3)\) với \(a \ge 3.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com