Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {27.48.{{(1 - a)}^2}} \) với \(a > 1\)

Câu 361260: \(\sqrt {27.48.{{(1 - a)}^2}} \) với \(a > 1\)

A. \(36.(1 - a)\)

B. \(36.(a - 1)\)

C. \(48.(a - 1)\)

D. \(48.(1 - a)\)

Câu hỏi : 361260
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {27.48.{{(1 - a)}^2}}  = \sqrt {9.3.16.3.{{(1 - a)}^2}}  = \sqrt {81.16.{{(1 - a)}^2}}  = \sqrt {81} .\sqrt {16} .\sqrt {{{(1 - a)}^2}}  = 9.4.|1 - a| = 36.(a - 1)\)

              \(\left( {do\,\,a > 1 \Rightarrow 1 - a < 0} \right).\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com