Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm các giá trị của m để hàm số \(y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\). Kết quả của bài toán trên là?

Câu 361304: Tìm các giá trị của m để hàm số \(y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\). Kết quả của bài toán trên là?

A. \(1 < m < 2\)  

B. \(1 < m \le 2\)  

C. \(1\le m\le 2\)  

D. \(1\le m< 2\)  

Câu hỏi : 361304
 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}y = \dfrac{1}{3}\left( {m - 1} \right){x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} + x + 2\\ \Rightarrow y' = \left( {m - 1} \right){x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 1 \ge 0\end{array}\)

  TH1: \(a \ne 0 \Leftrightarrow m \ne 1\)

  Để hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)\( \Rightarrow y' \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = m - 1 > 0\\\Delta  = 4{\left( {m - 1} \right)^2} - 4\left( {m - 1} \right) \le 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m - 1 > 0\\4{\left( {m - 1} \right)^2} - 4\left( {m - 1} \right) \le 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > 1\\4{m^2} - 12m + 8 \le 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m > 1\\1 \le m \le 2\end{array} \right. \Rightarrow 1 < m \le 2.\end{array}\)

  TH2: \(a = 0 \Leftrightarrow m = 1\)

  \( \Rightarrow y = x + 2\)

  \( + y' = 1 > 0 \Rightarrow \)Hàm số luôn đồng biến (đúng yêu cầu bài toán).Vậy \(m = 1\left( {TM} \right).\)

  + Kết hợp TH1 và TH2 ta có \(1 \le m \le 2.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Hồ Thị Thuyết Thảo Th2 y=x+2 là mình xét ở đâu ra v ạ
   Thích Trả lời 03/04/2021 21:46 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Dinh Khoa có cách nào làm nhanh hơn không ạ? TN mà làm như này thì hơi lâu
   Thích Trả lời 07/08/2020 14:27 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Minh Hương Cô ơi cái dkien để hàm đ/b hoặc n/bien trên R ý ạ xét thì a < hoặc = chiều mà đag cân xét đúng ko ạ nghĩa là có dấu = đúng ko ạ
   Thích Trả lời 04/05/2020 11:05 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Nga Vu Quynh cái đoạn tìm delta em nhân hệ số b ra là -2m +2 rồi bình phương lên là có b^2 nhưng sao k dc nhỉ ah ?? ko dc nhân ra hả ad ( ý là trc khi em bình phương b em nhân b ra trc ấy ah )
   Thích Trả lời 21/09/2019 15:44 Tỉ lệ đúng 48 %
  • abcdhaha m=1 ở đâu ra ạ
   Thích Trả lời 15/09/2019 20:09 Tỉ lệ đúng 45 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com