Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỏi hàm số \(y = 2{x^4} + 1\) đồng biến trên khoảng nào?   

Câu 361324: Hỏi hàm số \(y = 2{x^4} + 1\) đồng biến trên khoảng nào?   

A. \(\left( { - \infty ; - \dfrac{1}{2}} \right)\)  

B. \(\left( {0; + \infty } \right)\)  

C. \(\left( { - \dfrac{1}{2}; + \infty } \right)\)

D. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

Câu hỏi : 361324
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = 8{x^3} = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

  Ta có bảng biến thiên

  Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( 0;+\infty  \right)\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com