Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {x + 2} \right)\) xác định trên R. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng

Câu 361323: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {x + 2} \right)\) xác định trên R. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng

A. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - 2; + \infty } \right)\)

B. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đạt cực đại tại \(x =  - 2\)

C. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đạt cực tiểu tại \(x = 1\)

D. Hàm số  \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 2;1} \right)\)

Câu hỏi : 361323
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  - 2\end{array} \right.\)

  Ta có bảng biến thiên

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( -2;+\infty  \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com