Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết luận nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số \(y=\dfrac{2x+1}{x+1}\) là đúng ?

Câu 361325: Kết luận nào sau đây là đúng về tính đơn điệu của hàm số \(y=\dfrac{2x+1}{x+1}\) là đúng ?

A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}\).

B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}\).

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( -\infty ;-1 \right)\) và \(\left( -1;+\infty  \right)\).

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( -\infty ;-1 \right)\) và \(\left( -1;+\infty  \right)\).

Câu hỏi : 361325
 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định \(x\ne -1\).

  Ta có \(y' = \dfrac{1}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0\,\,\,\forall x \in TXD\).

  Như vậy hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( { - 1; + \infty } \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com