Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \sin x - x\).

Câu 361335: Hàm số \(y = \sin x - x\).

A. Đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

B. Đồng biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

C. Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)        

D. Nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 361335
 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = \cos x - 1\).

  Vì \(-1 \le \cos x \le 1 \Leftrightarrow  - 2 \le \cos x - 1 \le 0 \Rightarrow  - 2 \le y' \le 0\).

  Nhận thấy \(y'\) luôn không dương \( \Rightarrow \) Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com