Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = x\sqrt {4 - x} \) nghịch biến trên tập số nào sau đây?

Câu 361334: Hàm số \(y = x\sqrt {4 - x} \) nghịch biến trên tập số nào sau đây?

A. \(\left( {\dfrac{8}{3};4} \right)\)

B. \(\left( { - \infty ;\dfrac{8}{3}} \right)\)          

C. \(\left( { - \infty ;4} \right)\)

D. \(\left( {0;4} \right)\)

Câu hỏi : 361334
 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định: \(D = \left( { - \infty ;4} \right]\)

  Ta có

  \(\begin{array}{l}y' = \sqrt {4 - x}  - \dfrac{x}{{2\sqrt {4 - x} }} = \dfrac{{2\left( {4 - x} \right) - x}}{{2\sqrt {4 - x} }} = \dfrac{{8 - 3x}}{{2\sqrt {4 - x} }}\,\,\,\left( {x \ne 4} \right)\\y' = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{8}{3}\,\,\,\,\left( {tm} \right)\end{array}\)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên \(\left( {\dfrac{8}{3};4} \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com