Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nét nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 – 1933 là

Câu 361449: Nét nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 – 1933 là

A. Ổn định.          

B. Phát triển nhanh.

C. Suy thoái, khủng hoảng.         

D. Có bước phát triển 

Câu hỏi : 361449

Phương pháp giải:

sgk trang 90

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng bắt đầu từ nông nghiệp

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com