Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong thời điểm cuối năm 1929 là gì?

Câu 361056: Nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong thời điểm cuối năm 1929 là gì?

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có tổ chức lỏng lẻo.

B. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không có sức lôi cuốn các tổ chức cách mạng khác.

D. Nội bộ Hội mâu thuẫn sâu sắc về lãnh đạo, ý thức và phương pháp cách mạng.

Câu hỏi : 361056

Phương pháp giải:

phân tích, loại trừ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa của hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên là do, năm 1928 Hội tổ chức phong trào “Vô sản hóa” đã làm cho phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

  Sự phát triển của phong trào công nhân, phong trào yêu nước đòi hỏi phải có sự thành lập Đảng cộng sản . Lúc này Hội VNCM Thanh niên đã không còn đủ sức đề lãnh đạo phong trào CM đang lên cao trong cả nước, nội bộ của Hội đã diễn ra cuộc đấu tranh dẫn đến sự phân hóa tích cực, hình thành nên 2 tổ chức cộng sản

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com