Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I (Hình vẽ). Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?

Câu 361622:

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I (Hình vẽ). Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?


A.  (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I

B.  (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P với vận tốc song song với dòng I.

C.  (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.

D.  (C) quay xung quanh dòng điện I.

Câu hỏi : 361622

Phương pháp giải:

Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài: \(B = {2.10^{ - 7}}.\dfrac{I}{r}\)


Công thức từ thông: \(\Phi  = BS.\cos \alpha \)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài là: \(B = {2.10^{ - 7}}.\dfrac{I}{r}\)

  → Càng gần I từ trường càng mạnh.

  → Khi (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I thì từ thông qua (C) sẽ biến thiên.
  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com