Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong một vùng không gian rộng có một từ trường đều. Tịnh tiến một khung dây phẳng, kín theo những cách sau đây:

I. Mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng

II. Mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng

III. Mặt phẳng khung hợp với các đường cảm ứng một góc θ.

Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ?

Câu 361640:

Trong một vùng không gian rộng có một từ trường đều. Tịnh tiến một khung dây phẳng, kín theo những cách sau đây:


I. Mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng


II. Mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng


III. Mặt phẳng khung hợp với các đường cảm ứng một góc θ.


Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ?

A.  Trường hợp I.       

B.  Trường hợp II.

C.  Trường hợp III.       

D.

 Không có trường hợp nào.

 

Câu hỏi : 361640

Phương pháp giải:

- Công thức xác định từ thông: \(\Phi  = B.S\cos \alpha ;\,\,\alpha  = \left( {\overrightarrow n ;\overrightarrow B } \right)\)


- Hiện tượng cảm ứng điện từ: Khi từ thông qua một mạch kín biến thiên thì trong mạch kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xuất hiện dòng điện cảm ứng khi Φ biến thiên.

  Công thức xác định từ thông: \(\Phi  = B.S\cos \alpha ;\,\,\alpha  = \left( {\overrightarrow n ;\overrightarrow B } \right)\)

  Cả 3 cách đều không làm từ thông biến thiên → Không có trường hợp nào làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com