Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{2}{{1 - x}}\) có đồ thị \(\left( C \right)\). Mệnh đề nào đưới đây là đúng ?

Câu 361648: Cho hàm số \(y = \dfrac{2}{{1 - x}}\) có đồ thị \(\left( C \right)\). Mệnh đề nào đưới đây là đúng ?

A. \(\left( C \right)\) có tiệm cận ngang là đường thẳng \(y = 0\).          

B. \(\left( C \right)\) có tiệm cận ngang là đường thẳng \(y =  - 2\).

C. \(\left( C \right)\) có tiệm cận ngang là đường thẳng \(x = 1\).

D. \(\left( C \right)\) có tiệm cận ngang là đường thẳng \(y = 2\).

Câu hỏi : 361648
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu\( \Rightarrow \)TCN: \(y = 0.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com