`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số giao điểm \(n\) của hai đồ thị \(y = {x^4} - 3{x^2} + 2\) và \(y = {x^2} - 2\).

Câu 361736: Tìm số giao điểm \(n\) của hai đồ thị \(y = {x^4} - 3{x^2} + 2\) và \(y = {x^2} - 2\).

A. \(n = 0\)

B. \(n = 1\)

C. \(n = 4\)

D. \(n = 2\)

Câu hỏi : 361736

Phương pháp giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm:


\(\begin{array}{l}{x^4} - 3x + 2 = {x^2} - 2 \Leftrightarrow {x^4} - 3{x^2} + 2 - {x^2} + 2 = 0\\ \Leftrightarrow {x^4} - 4{x^2} + 4 = 0 \Leftrightarrow {\left( {{x^2} - x} \right)^2} = 0\\ \Leftrightarrow {x^2} - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \sqrt 2 \\x =  - \sqrt 2 \end{array} \right.\end{array}\)


\( \Rightarrow \)Có 2 nghiệm. Vậy số giao điểm của 2 đồ thị là \(2.\)


Chọn D

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com