`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {x^3} + x + 2\) có đồ thị \(\left( C \right).\) Số giao điểm của \(\left( C \right)\) và đường thẳng \(y = 2\) là:

Câu 361738: Cho hàm số \(y = {x^3} + x + 2\) có đồ thị \(\left( C \right).\) Số giao điểm của \(\left( C \right)\) và đường thẳng \(y = 2\) là:

A. 1

B. 0

C. 3

D. 2

Câu hỏi : 361738
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm:\( \Leftrightarrow {x^3} + x + 2 = 2 \Leftrightarrow {x^3} + x = 0 \Leftrightarrow x\left( {{x^2} + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

  \( \Rightarrow \)Số giao điểm của là \(1.\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com