`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập hợp các giá trị thực của \(m\) để đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{4{x^2} + 4mx + 1}}\) có đúng một đường tiệm cận là?

Câu 361751: Tập hợp các giá trị thực của \(m\) để đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{4{x^2} + 4mx + 1}}\) có đúng một đường tiệm cận là?

A. \(\left[ { - 1;1} \right]\)

B. \(\left( { - \infty ; - 1} \right) \cup (1; + \infty )\)

C. \(\left( { - \infty ; - 1} \right] \cup \left[ {1; + \infty } \right)\)

D. \(\left( { - 1;1} \right)\)

Câu hỏi : 361751
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{4{x^2}}} + 4mx + 1\)

  + Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu\( \Rightarrow \)Hàm số có 1 TCN.

  + Để hàm số có đúng 1 đường tiệm cận thì hàm số này không có TCĐ \( \Rightarrow \)Mẫu = 0 vô nghiệm

  \( \Leftrightarrow 4{x^2} + 4mx + 1 = 0\) vô nghiệm \( \Rightarrow \Delta  < 0 \Leftrightarrow 16{m^2} - 16 < 0 \Leftrightarrow  - 1 < m < 1\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO