Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

Câu 362132: Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

A. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba

B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

C. Mg, K, Fe, Al, Na

D. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba

Câu hỏi : 362132

Phương pháp giải:

Các kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ phản ứng với HCl giải phóng khí H2.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Loại Cu, Ag đứng sau H trong dãy điện hóa

  B. Loại Cu

  C. Thỏa mãn

  D. Loại Cu, Ag

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com